ก๋วยเตี๋ยวผัดไทย

ผัดไทยเส้นจันท์

ผัดไทยเส้นจันท์หมูยอ

ผัดไทยเส้นจันท์กุ้งสด

ผัดไทยวุ้นเส้น

ผัดไทยวุ้นเส้นหมูยอ

ผัดไทยวุ้นเส้นกุ้งสด

ผัดไทยเส้นจันท์หมูหวาน

ผัดไทยเส้นจันท์หมึกสด

ผัดไทยเส้นจันท์รวมมิตรทะเล

ผัดไทยวุ้นเส้นหมูหวาน

ผัดไทยวุ้นเส้นหมึกสด

ผัดไทยวุ้นเส้นรวมมิตรทะเล

หอยทอด

หอยแมลงภู่ทอด

กุ้งสดทอด

ออส่วนหอยนางรม

หอยนางรมทอด

รวมมิตรทะเลทอด

ออส่วนหอยนางรมกระทะร้อน

หอยแมลงภู่+หอยนางรมทอด

ออส่วนหอยแมลงภู่

ออส่วนรวมมิตรทะเล

ปลาหมึกทอด

ออส่วนหอยแมลงภู่กระทะร้อน

ออส่วนรวมมิตรทะเลกระทะร้อน

ขนมหัวผักกาด

ขนมหัวผักกาด

ขนมหัวผักกาดกุ้งสด

ขนมหัวผักกาดหมึกสด

ขนมหัวผักกาดรวมมิตรทะเล

ข้าว

ข้าวหน้าไก่+ไข่ดาว

ข้าวแกงกะหรี่หมู, ไก่+กุนเชียง

ข้าวผัดปู

ข้าวผัดน้ำพริกเผากุ้งสด

ข้าวกะเพราทะเล+ไข่ดาว

ข้าวหมกไก่ (น่อง)

ข้าวแกงสตูหมู, ไก่+ไข่ต้ม

ข้าวผัดกุ้ง

ข้าวกะเพราหมู, ไก่+ไข่ดาว

ข้าวขาหมู+ไข่ต้ม

ข้าวหมกไก่ (สะโพก)

ข้าวผัดหมู

ข้าวผัดปลาหมึก

ข้าวกะเพราปลาหมึก+ไข่ดาว

ขาหมู+ไส้พะโล้+ไข่ต้ม

ข้าวหมกไก่ทอด

ข้าวผัดไก่

ข้าวผัดรวมมิตรทะเล

ข้าวกะเพรากุ้ง+ไข่ดาว

ก๋วยเตี๋ยว

ก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่

ก๋วยเตี๋ยวแกงน่อง, สะโพก

ก๋วยเตี๋ยวผัดซีอิ๊วหมู, ไ่ก่

ซุปแซ่บน่องปีกบนไก่

ก๋วยเตี๋ยวราดหน้าหมู, ไก่

ซุปแซ่บขาไก่

ก๋วยเตี๋ยวราดหน้าทะเล

อาหารทานเล่น

ขนมเบื้องญวนแป้ง

ไข่กระทะ

ขนมเบื้องญวนไข่

สลัดแขก

ขนมเบื้องญวนแป้งกุ้งสด

หมูยอทอด

ขนมเบื้องญวนไข่กุ้งสด

ยำแซ่บหมูยอ

ร้านวิภาวรรณ

590-592 ซ.อ่อนนุช 46 ถ.อ่อนนุช แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

Tel : 02-752-6851 ถึง 2

E-Mail : info@viphwan.com

COPYRIGHT © VIPHAWAN RESTAURANT 2023

ผัดไทยเส้นจันท์

ผัดไทยวุ้นเส้น

ผัดไทยเส้นจันท์หมูหวาน

ผัดไทยวุ้นเส้นหมูหวาน

ผัดไทยเส้นจันท์หมูยอ

ผัดไทยวุ้นเส้นหมูยอ

ผัดไทยเส้นจันท์หมึกสด

ผัดไทยวุ้นเส้นหมึกสด

ผัดไทยเส้นจันท์กุ้งสด

ผัดไทยวุ้นเส้นกุ้งสด

ผัดไทยเส้นจันท์รวมมิตรทะเล

ผัดไทยวุ้นเส้นรวมมิตรทะเล

หอยแมลงภู่ทอด

กุ้งสดทอด

ออส่วนหอยนางรม

หอยนางรมทอด

รวมมิตรทะเลทอด

ออส่วนหอยนางรมกระทะร้อน

หอยแมลงภู่+หอยนางรมทอด

ออส่วนหอยแมลงภู่

ออส่วนรวมมิตรทะเล

ปลาหมึกทอด

ออส่วนหอยแมลงภู่กระทะร้อน

ออส่วนรวมมิตรทะเลกระทะร้อน

ขนมหัวผักกาด

ขนมหัวผักกาดกุ้งสด

ขนมหัวผักกาดหมึกสด

ขนมหัวผักกาดรวมมิตรทะเล

ข้าวหน้าไก่+ไข่ดาว

ข้าวหมกไก่ (น่อง)

ข้าวหมกไก่ (สะโพก)

ข้าวหมกไก่ทอด

ข้าวแกงกะหรี่หมู, ไก่+กุนเชียง

ข้าวแกงสตูหมู, ไก่+ไข่ต้ม

ข้าวผัดหมู

ข้าวผัดไก่

ข้าวผัดปู

ข้าวผัดกุ้ง

ข้าวผัดปลาหมึก

ข้าวผัดรวมมิตรทะเล

ข้าวผัดน้ำพริกเผากุ้งสด

ข้าวกะเพราหมู, ไก่+ไข่ดาว

ข้าวกะเพราปลาหมึก+ไข่ดาว

ข้าวกะเพรากุ้ง+ไข่ดาว

ข้าวกะเพราทะเล+ไข่ดาว

ข้าวขาหมู+ไข่ต้ม

ขาหมู+ไส้พะโล้+ไข่ต้ม

ก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่

ก๋วยเตี๋ยวผัดซีอิ๊วหมู, ไ่ก่

ก๋วยเตี๋ยวราดหน้าหมู, ไก่

ก๋วยเตี๋ยวราดหน้าทะเล

ก๋วยเตี๋ยวแกงน่อง, สะโพก

ซุปแซ่บน่องปีกบนไก่

ซุปแซ่บขาไก่

ขนมเบื้องญวนแป้ง

ขนมเบื้องญวนไข่

ขนมเบื้องญวนแป้งกุ้งสด

ขนมเบื้องญวนไข่กุ้งสด

ไข่กระทะ

สลัดแขก

หมูยอทอด

ยำแซ่บหมูยอ

ก๋วยเตี๋ยวผัดไทย

ผัดไทยเส้นจันท์

ผัดไทยวุ้นเส้น

ผัดไทยเส้นจันท์หมูหวาน

ผัดไทยวุ้นเส้นหมูหวาน

ผัดไทยเส้นจันท์หมูยอ

ผัดไทยวุ้นเส้นหมูยอ

ผัดไทยเส้นจันท์หมึกสด

ผัดไทยวุ้นเส้นหมึกสด

ผัดไทยเส้นจันท์กุ้งสด

ผัดไทยวุ้นเส้นกุ้งสด

ผัดไทยเส้นจันท์รวมมิตรทะเล

ผัดไทยวุ้นเส้นรวมมิตรทะเล

หอยทอด

หอยแมลงภู่ทอด

หอยนางรมทอด

หอยแมลงภู่+หอยนางรมทอด

ปลาหมึกทอด

กุ้งสดทอด

รวมมิตรทะเลทอด

ออส่วนหอยแมลงภู่

ออส่วนหอยแมลงภู่กระทะร้อน

ออส่วนหอยนางรม

ออส่วนหอยนางรมกระทะร้อน

ออส่วนรวมมิตรทะเล

ออส่วนรวมมิตรทะเลกระทะร้อน

ขนมหัวผักกาด

ขนมหัวผักกาด

ขนมหัวผักกาดกุ้งสด

ขนมหัวผักกาดหมึกสด

ขนมหัวผักกาดรวมมิตรทะเล

ข้าว

ข้าวหน้าไก่+ไข่ดาว

ข้าวหมกไก่ (น่อง)

ข้าวหมกไก่ (สะโพก)

ข้าวหมกไก่ทอด

ข้าวแกงกะหรี่หมู, ไก่+กุนเชียง

ข้าวแกงสตูหมู, ไก่+ไข่ต้ม

ข้าวผัดหมู

ข้าวผัดไก่

ข้าวผัดปู

ข้าวผัดกุ้ง

ข้าวผัดปลาหมึก

ข้าวผัดรวมมิตรทะเล

ข้าวผัดน้ำพริกเผากุ้งสด

ข้าวกะเพราหมู, ไก่+ไข่ดาว

ข้าวกะเพราปลาหมึก+ไข่ดาว

ข้าวกะเพรากุ้ง+ไข่ดาว

ข้าวกะเพราทะเล+ไข่ดาว

ข้าวขาหมู+ไข่ต้ม

ขาหมู+ไส้พะโล้+ไข่ต้ม

ก๋วยเตี๋ยว

ก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่

ก๋วยเตี๋ยวผัดซีอิ๊วหมู, ไ่ก่

ก๋วยเตี๋ยวราดหน้าหมู, ไก่

ก๋วยเตี๋ยวราดหน้าทะเล

ก๋วยเตี๋ยวแกงน่อง, สะโพก

ซุปแซ่บน่องปีกบนไก่

ซุปแซ่บขาไก่

อาหารทานเล่น

ขนมเบื้องญวนแป้ง

ขนมเบื้องญวนไข่

ขนมเบื้องญวนแป้งกุ้งสด

ขนมเบื้องญวนไข่กุ้งสด

ไข่กระทะ

สลัดแขก

หมูยอทอด

ยำแซ่บหมูยอ

ร้านวิภาวรรณ

590-592 ซ.อ่อนนุช 46 ถ.อ่อนนุช แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

Tel : 02-752-6851 ถึง 2 | E-Mail : info@viphwan.com

เมนูวิภาวรรณ

ก๋วยเตี๋ยวผัดไทย

ผัดไทยเส้นจันท์

ผัดไทยวุ้นเส้น

ผัดไทยเส้นจันท์หมูหวาน

ผัดไทยวุ้นเส้นหมูหวาน

ผัดไทยเส้นจันท์หมูยอ

ผัดไทยวุ้นเส้นหมูยอ

ผัดไทยเส้นจันท์หมึกสด

ผัดไทยวุ้นเส้นหมึกสด

ผัดไทยเส้นจันท์กุ้งสด

ผัดไทยวุ้นเส้นกุ้งสด

ผัดไทยเส้นจันท์รวมมิตรทะเล

ผัดไทยวุ้นเส้นรวมมิตรทะเล

หอยทอด

หอยแมลงภู่ทอด

หอยนางรมทอด

หอยแมลงภู่+หอยนางรมทอด

ปลาหมึกทอด

กุ้งสดทอด

รวมมิตรทะเลทอด

ออส่วนหอยแมลงภู่

ออส่วนหอยแมลงภู่กระทะร้อน

ออส่วนหอยนางรม

ออส่วนหอยนางรมกระทะร้อน

ออส่วนรวมมิตรทะเล

ออส่วนรวมมิตรทะเลกระทะร้อน

ขนมหัวผักกาด

ขนมหัวผักกาด

ขนมหัวผักกาดกุ้งสด

ขนมหัวผักกาดหมึกสด

ขนมหัวผักกาดรวมมิตรทะเล

ข้าว

ข้าวหน้าไก่+ไข่ดาว

ข้าวหมกไก่ (น่อง)

ข้าวหมกไก่ (สะโพก)

ข้าวหมกไก่ทอด

ข้าวแกงกะหรี่หมู, ไก่+กุนเชียง

ข้าวแกงสตูหมู, ไก่+ไข่ต้ม

ข้าวผัดหมู

ข้าวผัดไก่

ข้าวผัดปู

ข้าวผัดกุ้ง

ข้าวผัดปลาหมึก

ข้าวผัดรวมมิตรทะเล

ข้าวผัดน้ำพริกเผากุ้งสด

ข้าวกะเพราหมู, ไก่+ไข่ดาว

ข้าวกะเพราปลาหมึก+ไข่ดาว

ข้าวกะเพรากุ้ง+ไข่ดาว

ข้าวกะเพราทะเล+ไข่ดาว

ข้าวขาหมู+ไข่ต้ม

ขาหมู+ไส้พะโล้+ไข่ต้ม

ก๋วยเตี๋ยว

ก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่

ก๋วยเตี๋ยวผัดซีอิ๊วหมู, ไ่ก่

ก๋วยเตี๋ยวราดหน้าหมู, ไก่

ก๋วยเตี๋ยวราดหน้าทะเล

ก๋วยเตี๋ยวแกงน่อง, สะโพก

ซุปแซ่บน่องปีกบนไก่

ซุปแซ่บขาไก่

อาหารทานเล่น

ขนมเบื้องญวนแป้ง

ขนมเบื้องญวนไข่

ขนมเบื้องญวนแป้งกุ้งสด

ขนมเบื้องญวนไข่กุ้งสด

ไข่กระทะ

สลัดแขก

หมูยอทอด

ยำแซ่บหมูยอ

ร้านวิภาวรรณ

590-592 ซ.อ่อนนุช 46 ถ.อ่อนนุช แขวงสวนหลวง

เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

Tel : 02-752-6851 ถึง 2 | E-Mail : info@viphwan.com